Privacy Policy

ZAKLADA ANANDA obvezuje se provoditi pravila povezana sa zaštitom pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka te pravila povezanih sa slobodnim kretanjem osobnih podataka u skladu s UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. godine. 

Prema Članku 13. navedene Uredbe, ovom Izjavom o privatnosti informiramo Vas koje   osobne podatke prikupljamo putem pisane ili usmene komunikacije, u koju svrhu, kako s njima postupamo, tko ima pristup navedenoj bazi podataka, kako ih se obrađuje, kome ih možemo otkriti, u koje svrhe, koliko traje razdoblje njihova čuvanja, kako ih osiguravamo od neovlaštenog pristupa te koja su Vam prava koja imate u svezi zaštite istih.

U nastavku, u cjelosti možete pročitati Izjavu o privatnosti te nam se slobodno obratiti za sva dodatna pitanja na našu adresu e-pošte iz članka 1. ove Izjave.  

Članak 1. Opće informacije

Ova Izjava o privatnosti za ZAKLADU ANANDA primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine. Uporabom naših usluga i proizvoda povjeravate nam svoje podatke.

1. Voditelj zbirke osobnih podataka:

ZAKLADA ANANDA

Vile Velebita 28, HR -10040 Zagreb

OIB: 32746450982

2. Predstavnik voditelja obrade dostupan je putem:

 • e-pošte:      i 
 • kontakt telefona: + 385 (95) 3777 692

Članak 2. Vrste osobnih podataka koje obrađujemo

U okviru poslovanja, možemo prikupljati sljedeće vrste osobnih podataka prema kategorijama ispitanika:

1. Zainteresirane strane:

Ime i prezime, adresa e-pošte

2. Vanjski suradnici i partneri

Ime i prezime, broj mobitela i/ili telefona, adresa e-pošte 

3. Sudionici zakladnih zbivanja / događaja / seminara / predavanja

Ime i prezime, Grad, Država, E-pošta, broj mobitela

3. Posjetitelji web stranice

Podaci o interakciji posjetitelja (korisnika) s web stranicom koji se prikupljaju korištenjem kolačića (eng. Cookies). Više informacija o kolačićima i njihovoj upotrebi na ovim web stranicama, potražite u članku 11. ove Izjave.

Članak 3. Kako prikupljamo podatke

1. Tijekom posjete našoj web stranici:

 • kontakt putem kontakt obrasca
 • ispunjavanjem prijavnice za zakladna zbivanja / događaje / seminare / predavanja

2. Tijekom izravne komunikacije:

 • osobna komunikacija
 • elektronska komunikacija 
 • telefonska komunikacija

3. Tijekom poslovne suradnje

 • glede ispunjavanja naših obveza iz ugovora o prodaji proizvoda i usluga 

4. Ispunjavanjem zakonskih obveza

Članak 4. Pristup podacima

Pristup prikupljenim osobnim podacima imaju odgovorne osobe u Zakladi, zaposlenici nadležni za komunikacije, izvršitelii obrade te primatelji usluge.

Kategorije izvršitelja obrade su sljedeće:

 1. Knjigovodstveni servis
 2. Tvrtka za pružanje usluge web hostinga (smještaj web stranice)
 3. Tvrtka za održavanje web stranice 

Kategorije primatelja su sljedeće:

 1. Porezna uprava
 2. Sudovi i druga tijela javne vlasti Republike Hrvatske

Članak 5. Svrhe i pravne osnove obrade osobnih podataka

Obradu osobnih podataka obavljamo u sljedeće svrhe:

 • Odgovor na upit
 • Upis na listu sudionika zbivanja / događaja / seminara / predavanja
 • Sklapanje ugovora i ispunjavanje obveza koje proizlaze iz sklopljenog ugovora
 • Marketinška i PR komunikacija uključujući dostavu promotivnih materijala, obavijesti o događajima / seminarima / predavanjima koje organizira ZAKLADA ANANDA
 • Provođenje pravnih zahtjeva i rješavanje sporova kako bismo zaštitili naše poslovanje i proveli i/ili zaštitili svoja prava, može doći do otkrivanja osobnih podataka. Vaše osobne podatke otkrit ćemo samo na način i pod uvjetima koji su propisani Zakonom.
 • Posredovanje osobnih podataka trećim osobama definiranim u članku 7.ove Izjave. Vaši podaci ustupit će se samo kada to opravdava zakonski interes za osiguravanje sigurnog i zakonitog rada te ispunjavanje zakonskih obveza (npr. kod poreznih obaveza koje mogu uključiti posredovanje Vaših osobnih podataka u Poreznoj upravi)

Obradu osobnih podataka temeljimo na sljedećim pravnim osnovama:

 1. Odobrenje dano za obradu osobnih podataka u jedno ili više posebnih svrha/razloga je dokazivo, isključivo, nedvosmisleno, dobrovoljno i moguće ga je povući u svakom trenutku
 2. Nužna je za izvršavanje ugovora u kojemu je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora
 3. Nužna je radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade
 4. Nužna je kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe
 5. Nužna je za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade
 6. Nužna je za potrebe legitimnih procedura voditelja obrade ili treće strane (primjerice kada je ispitanik naš klijent)

Članak 6. Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Osobne podatke čuvamo u vremenskom razdoblju koje je potrebno za svrhu obrade ili za postupanje u skladu sa Zakonom.

 1. Osobne podatke zainteresiranih pojedinaca ustupljene putem ove web stranice, e-pošte i telefonskog kontakta, pohranjujemo do trenutka kada ispitanik zatraži brisanje svojih osobnih podataka koje se tada brišu bez odgode a najkasnije u roku od mjesec dana.
 2. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju Vašeg odobrenja, pohranjujemo do povlačenja istog. Ako na primjer, opozovete svoje odobrenje za primanje newslettera, podaci vašeg pretplatničkog profila automatski se blokiraju te potom brišu bez odgode, a najkasnije u roku od mjesec dana.
 3. Osobni podaci se čuvaju za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ili do raskida ugovora. Nakon toga se brišu bez odgode a najkasnije u roku od mjesec dana ili po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja, osim u slučaju kada je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja ili je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka u skladu s važećim propisima (npr. Zakon o zaštiti potrošača i dr.).
 4. Osobne podatke čuvamo prema zakonski propisanoj obvezi arhiviranja

Članak 7. Prosljeđivanje osobnih podataka

S osobnim podacima koje nam stavljate na raspolaganje postupamo povjerljivo.

Kod obrade Vaših osobnih podataka možemo se poslužiti pružateljima usluga izvan EU (treće zemlje) i to samo ako za tu treću zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti ili ako smo s pružateljem usluga ugovorili pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Kada obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju odobrenja, povlačenje istih bit će primijenjeno i na navedeno društvo.

Vaše osobne podatke uputiti ćemo trećim stranama u cilju poštivanja Zakona, na zahtjev tijela vlasti, sudske odluke, pravnog postupka, obveze izvješćivanja i informiranja nadležnih tijela i slično.

Članak 8. Vaša prava

1. Pravo na pristup osobnim podacima:

U bilo kojem trenutku možete zatražiti pristup Vašim osobnim podacima.

2. Pravo na ispravak netočnih osobnih podataka:

Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku možete zatražiti njihov ispravak ili dopunu.

3. Pravo na brisanje (pravo na zaborav) osobnih podataka:

U bilo kojem trenutku možete zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka. Ujedno Vas molimo da uvažite razloge koji onemogućuju trenutačno brisanje podataka, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja/pismohrane. Odobrenje koju ste nam dali možete opozvati u bilo kojem trenutku.

Ako opozovete Vaša odobrenja, Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe, što rezultira i nemogućnost korištenja pogodnosti vezana za zakladne sadržaje.

4. Pravo na prigovor povezan s obradom osobnih podataka:

Ako Vaše podatke proslijedimo dalje s ciljem izvršenja zadaća od javnog interesa ili se prilikom njihove obrade pozovemo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka.

5. Pravo na ograničenje obrade:

Od nas možete zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka:

 • ako osporite istinitost/točnost podataka tijekom razdoblja koje nam omogućuje        provjeru istih
 • ako nam podaci više nisu potrebni za namjenjene svrhe, ali je Vama ostala potreba ostvarenja pravnih zahtjeva 
 • ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije Vaših podataka

6. Pravo na prigovor nadzornom tijelu:

Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite na adresu e-pošte iz članka 1. kako bismo razjasnili sporna pitanja. Svakako, imate pravo uložiti prigovor i hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno, u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njezinu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU.

Članak 9. Postupak za ostvarivanje prava

Ako želite ostvariti neke od navedenih prava ili imate pitanja u vezi Vaših osobnih podataka obratite nam se slanjem zahtjeva koji se tiču provođenja prava u vezi s osobnim podacima u pismenom obliku na adresu e-pošte voditelja zbirke osobnih podataka:

 

Radi pouzdane identifikacije, u slučaju ostvarivanja Vaših prava a u vezi Vaših osobnih podaka, možemo zatražiti i dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta, a odbijanje obrade Vašeg zahtjeva možemo učiniti u slučaju očite i namjere zlouporabe.

Odgovorit ćemo na Vaš zahtjev za ostvarivanje prava, vezan za gore navedene osobne podatke, bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.

Članak 10. Zaštita osobnih podataka

Kako bismo zaštitili Vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, korištenja ili slučajnog gubitka provodimo sve tehničke i organizacijske sigurnosne postupke u skladu s našim mogućnostima, pravilima Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka i Internog pravilnika.

 1. Samo ovlaštene osobe za obradu podataka imaju pristup Vašim osobnim podacima i to samo kada je to nužno potrebno te u skladu sa svrhom prikupljanja osobnih podataka.
 2. Redovito pratimo, pregledavamo i održavamo naša računala i web stranicu 
 3. Redovno usklađujemo popise osoba koji su prijavljeni na zakladnu mailing listu

 

Članak 11. Kolačići

1. Općenite informacije o kolačićima

Zakladna web stranica, glede boljeg korisničkog iskustva na web stranici na Vašem računalu sprema male tekstualne datoteke koje nazivamo kolačići. Ova praksa zastupljena je u najmanje 90%web stranica u svijetu, ali prema Direktivi EU iz svibnja 2011. godine, obvezni smo prije pohranjivanja kolačića zatražiti Vaš pristanak. Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića, a u slučaju njihovog blokiranja i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće biti dostupne. Nakon 25. svibnja i početka primjene Opće uredbe za zaštitu podatka (GDPR) svaka web stranica treba omogućiti korisniku mogućnost jednostavnog povlačenja privole za korištenje kolačića. Da biste na našoj web stranici, nakon što ste kliknuli "Slažem se", povukli svoju privolu, jednostavno kliknite na gumb "Kolačići - promjena postavki" i kliknite "Ne slažem se". Može se dogoditi da uporaba određenih funkcionalnosti web stranice postane onemogućena nakon povlačenja privole za korištenje kolačića.

Kolačić je mala datoteka koju na Vaše računalo sprema web stranicu koju posjetite. Kolačić izvješćuje web stranicu da se "stari" korisnik ponovno priključio pamteći njegove postavke. Kolačići bilježe Vaše preferencije i postavke, unose ih u web obrasce i informacije za prijavljene korisnike.

Kolačići mogu spremati široko područje informacija, ali navedena informacija ili informacije mogu biti spremljene jedino ako korisnik to omogući. Web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im korisnik nije dao i ne mogu pristupiti drugim datotekama na korisnikovu računalu. Kolačići ne sadržavaju nikakve osobne podatke odnosno informacije koje bi Vas mogle identificirati. Korisnik, može promijeniti svoje postavke na internetu te time sam birati hoće li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, hoće li spremljene kolačiće automatski brisati pri zatvaranju internetskoga preglednika i sl.

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na Vašem računalu. Postavke s kolačićima mogu se kontrolirati i konfigurirati u Vašem internetskom pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića odaberite internetski preglednik kojim se koristite. 

Preglednici:

 • Internet Explorer 8 i noviji
 • FireFox 3.5 i noviji
 • Google Chrome 10 i noviji
 • Safari 2 i noviji
 • Opera 10.5 i noviji.


Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati web stranice, no određene funkcionalnosti tada Vam neće biti na raspolaganju.

2. Vrste kolačića

Trajni i privremeni kolačići

Trajni ili spremljeni kolačići sačuvani su na disku (Vašem računalu) te tamo ostaju i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih pohranjuju se podaci kao što su ime za prijavu i lozinka te se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu.

Privremeni kolačići privremeno se pohranjuju na disku te se brišu nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju privremene podatke kao što su stavke u košarici za kupnju.

Kolačići prve i treće strane

Kolačići prve strane (First party cookies) dolaze s web-mjesta koje korisnik pregledava i mogu biti stalni ili privremeni. Web-mjesta te kolačiće upotrebljavaju za spremanje informacija koje će ponovo upotrebljavati kada korisnik sljedeći put posjeti to mjesto.

Kolačići treće strane potječu od drugih, partnerskih web-mjesta koja gledate. Treće strane mogu tako prikupljati podatke o korisnicima različitih web-mjesta i upotrebljavati ih u marketinške i analitičke svrhe.

Neophodni i ostali kolačići

Neophodni kolačići su neophodni za rad i korištenje web stranice. Na primjer, omogućuju Vam navigaciju po web stranici i mogućnost prijave u sigurna područja.

Kolačići za performanse prikupljaju informacije o tome kako posjetitelji upotrebljavaju našu web stranicu, na primjer, na koje stranice posjetitelji najčešće dolaze i ako dobiju poruke o pogreškama s tih stranica. Ovi kolačići ne prikupljaju podatke koji identificiraju posjetitelja. Sve informacije koje prikupljaju ovi kolačići ostaju anonimne. Koriste se samo za unapređenje rada naše web stranice.

Funkcionalni kolačići omogućuju našoj web stranici da pamti odabire i prilagodbe koje ste napravili tijekom posjeta i pružaju bolje osobne značajke. Na primjer, pamćenje promjena jezičnih postavki ili preferencije valute. Također, isti se mogu koristiti kako bi se omogućilo trećim stranama dostupnost alata za društveno dijeljenje te upamtile Vaše željene usluge dijeljenja.

Marketing kolačići koriste se za praćenje posjetitelja preko web stranice. Namjera je prikazati oglase koji su relevantni i zanimljivi za pojedinog korisnika, a time i više vrijedni za izdavače i oglašavače trećih strana.

3. Naša web stranica i korištenje kolačića

Naziv: 5339be8efa0c485f95767d787b14a644

Davatelj usluge: ananda-trust.org

Ističe: sesija

Vrsta: Kolačići prve strane, Privremeni kolačići

Namjena: Sadrže samo referencu na sesiju pohranjenu na web poslužitelju. Nijedan podatak nije pohranjen u korisnikovom pregledniku i ovaj kolačić može se koristiti samo na trenutnoj web stranici.

Naziv: 89ee55744b933a4fb966c6b099cadc2b

Davatelj usluge: ananda-trust.org

Ističe: sesija

Vrsta: Kolačići prve strane, Privremeni kolačići

Namjena: Sadrže samo referencu na sesiju pohranjenu na web poslužitelju. Nijedan podatak nije pohranjen u korisnikovom pregledniku i ovaj kolačić može se koristiti samo na trenutnoj web stranici.

Naziv: cookieconsent_status

Davatelj usluge: ananda-trust.org

Ističe: 1 godina

Vrsta: Kolačići prve strane, Privremeni kolačići

Namjena: Kolačić koji se koristi za pamćenje postavki korisnika - prihvaćanje korištenja svih kolačića na ovoj web stranici. Ovaj kolačić zna samo vaše zadnje postavke kolačića i ne odražava trenutačno stanje kolačića u vašem pregledniku.

4.  Dodatne informacije o isključivanju kolačića

Uvijek možete blokirati upotrebu nekih ili svih kolačića koje koristimo na našoj web stranici, no to može utjecati na njenu funkcionalnost. Okvir za postavke kolačića nalazi se na dnu ove stranice. Nakon odabira postavki, u svakom trenutku možete resetirati postavke kolačića također na dnu ove stranice. Dodatno možete prihvatiti ili odbiti neke ili sve kolačiće prilagođavanjem postavki Vašeg preglednika.

Na sljedećim linkovima možete pronaći informacije o tome kako promijeniti postavke za neke od najčešće korištenih web preglednika: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Opera. Neki preglednici vam omogućuju pretraživanje u "anonimnom" načinu rada, ograničavajući količinu podataka postavljenih na vašem računalu i automatsko brisanje trajnih kolačića postavljenih na vaš uređaj kada završite sesiju pregledavanja.

Postoje i mnoge aplikacije trećih strana koje možete dodati u preglednik da biste blokirali ili upravljali kolačićima. Možete i izbrisati kolačiće koji su prethodno bili postavljeni u Vaš preglednik tako da odaberete opciju za brisanje povijesti pregledavanja i pritom uključite i opciju brisanja kolačića.

Detaljnije informacije o kolačićima i podešavanje postavki preglednika možete pronaći na stranici www.allaboutcookies.org.

Članak 12. Konačne odredbe

ZAKLADA ANANDA može promijeniti gore navedene Odredbe.

Ova verzija Izjave o privatnosti primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine.

Sve promjene ove Izjave moraju objavljene na našoj zakladnoj web stranici. 

Please publish modules in offcanvas position.